top of page

Klageordning for Vestfold TAXI-LINE:

1. Innlevering av klage:

Bruk skjemaet under for å levere din klage. Vennligst fyll ut all relevant informasjon så vi kan best mulig ta tak i problemet. 

 

2. Behandling av klagen:

Klagen vil bli behandlet av en dedikert klagebehandlingsenhet hos Vestfold TAXI-LINE. En grundig gjennomgang av klagen vil bli gjort, og eventuelle nødvendige tiltak vil bli tatt.

 

3. Svar til klager:

Vestfold TAXI-LINE vil gi en skriftlig tilbakemelding til klageren innen en rimelig tidsramme etter å ha mottatt klagen. Tilbakemeldingen vil inkludere resultatet av klagebehandlingen og eventuelle tiltak som er tatt.

 

4. Videre oppfølging:

Dersom klageren ikke er fornøyd med svaret eller utfallet av klagebehandlingen, kan klagen bringes videre til relevant tilsynsorgan eller myndighet.

 

5. Kontaktinformasjon:

Klageansvarlig hos Vestfold TAXI-LINE vil være tilgjengelig for spørsmål eller ytterligere informasjon angående klageprosessen.

 

Denne klageordningen er utformet for å sikre en rettferdig og effektiv behandling av klager fra kunder hos Vestfold TAXI-LINE.

Har du kvittering?
Ja
Nei
Hva gjelder klagen din
Pris
Tjenester
Annet (Spesifiser i tekstfeltet under)
bottom of page