top of page
Choose a time

Kr per kilometer

Kr per minutt

Startpris fremmøte

En tur som er bestilt til et bestemt sted

Startpris plasstur

Dagtakst

Kr per km fjerntakst

Fjerntakspris er kilometerpris for en tur

som overstiger 10 KM, og da gjelder

denne prisen f.o.m den 11. kilometeren. 

12 kr

8 kr

21 kr

57 kr

96 kr

20 kr

125 kr

257 kr

Kr per km tilkøring

Tilkjøringstakst er kostnaden

per km ved tilkjøring

ut over 10 km fra nærmeste

taxiholdeplass (i Sandefjord og

Tønsberg tar vi da togstasjonene og

Torp flyplassen  som utgangspunkt)

Jamførpris

Jamførpriser er basert på

startpris + 8 km + 13 minutter,

rundet av til nærmeste krone

Minstepris

Startpris plasstur

57 kr

96 kr

Startpris fremmøte

En tur som er bestilt til et bestemt sted

Kr per minutt

8 kr

Kr per kilometer

12 kr

21 kr

Kr per kilometer fjerntakst

Fjerntakspris er kilometerpris for en tur

som overstiger 10 KM, og da gjelder

denne prisen f.o.m den 11. kilometeren. 

20 kr

Kr per km tilkøring

Tilkjøringstakst er kostnaden

per km ved tilkjøring

ut over 10 km fra nærmeste

taxiholdeplass (i Sandefjord og

Tønsberg tar vi da togstasjonene og

Torp flyplassen  som utgangspunkt)

Minstepris

125 kr

257 kr

Jamførpris

Jamførpriser er basert på

startpris + 8 km + 13 minutter,

rundet av til nærmeste krone

Prisliste

Dagtakst

Taksameterpris

Vi forplikter oss til å levere enestående kundeservice samtidig som vi opprettholder konkurransedyktige priser. Derfor følger vi nøye de offisielle maksimalprisene satt av myndighetene. Fra og med 15. april 2024 har myndighetene besluttet å øke de maksimale prisene med 5,1 prosent. Til tross for denne økningen vil våre priser fortsatt være under disse retningslinjene.

 

Vi fortsetter å tilby våre kunder den beste verdien for pengene ved å opprettholde rimelige priser og høy kvalitet på tjenestene våre. Vennligst oppgi dato, tidspunkt og antall passasjerer for å få et nøyaktig prisestimat basert på våre taksameter.

Ring oss!

bottom of page