top of page

Kr per kilometer

Kr per minutt

Startpris fremmøte

En tur som er bestilt til et bestemt sted

Startpris plasstur

Dagtakst

Kr per km fjerntakst

Fjerntakspris er kilometerpris for en tur

som overstiger 10 KM, og da gjelder

denne prisen f.o.m den 11. kilometeren. 

12 kr

8 kr

20 kr

55 kr

92 kr

19 kr

125 kr

255 kr

Kr per km tilkøring

Tilkjøringstakst er kostnaden

per km ved tilkjøring

ut over 10 km fra nærmeste

taxiholdeplass (i Sandefjord og

Tønsberg tar vi da togstasjonene og

Torp flyplassen  som utgangspunkt)

Jamførpris

Jamførpriser er basert på

startpris + 8 km + 13 minutter,

rundet av til nærmeste krone

Minstepris

Startpris plasstur

55 kr

92 kr

Startpris fremmøte

En tur som er bestilt til et bestemt sted

Kr per minutt

8 kr

Kr per kilometer

12 kr

20 kr

Kr per kilometer fjerntakst

Fjerntakspris er kilometerpris for en tur

som overstiger 10 KM, og da gjelder

denne prisen f.o.m den 11. kilometeren. 

19 kr

Kr per km tilkøring

Tilkjøringstakst er kostnaden

per km ved tilkjøring

ut over 10 km fra nærmeste

taxiholdeplass (i Sandefjord og

Tønsberg tar vi da togstasjonene og

Torp flyplassen  som utgangspunkt)

Minstepris

125 kr

255 kr

Jamførpris

Jamførpriser er basert på

startpris + 8 km + 13 minutter,

rundet av til nærmeste krone

Prisliste

Dagtakst

Taksameterpris

Vi forholder oss til myndighetenes maksimalpriser og har dermed en av de laveste takstprisene i Vestfold. Velg dato, tidspunkt og antall passasjerer for å se på vår taksameterpris for din reise.

Ring oss!

bottom of page